Ἑορτὴ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸ Μουζάκι

            Τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτη μετὰ τῆς Ἀναλήψεως, σύμφωνα μὲ τὸ Τυπικὸ τοῦ παρόντος ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τελέσθη ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸ Μουζάκι Καρδίτσης, πλησίον τῆς ἱστορικῆς Πύλης Τρικάλων.

            Χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης καὶ ἐφημέρευσε ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντοθανάσης. Ἔψαλαν οἱ Ἱεροψάλτες Ἰωάννης Συνάπαλος καὶ Νεκτάριος Μιχαλές. Προσῆλθαν ὀλίγοι πιστοὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ τὰ πέριξ, ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν Λάρισα.

            Ἡ Λιτὴ τῶν Ἁγίων ἐψάλη κατὰ τὴν Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος σὲ δρόμους περὶ τὸν Ναὸν καὶ πρὸ αὐτοῦ τελέσθηκε ἡ Ἀρτοκλασία.

            Στὸ τέλος, πρὸς τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε σύντομη ὁμιλία.

            Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς, 20-5/2-6-2023, τελέσθηκε ἡ Θ. Λειτουργία ἀπὸ τὸν π. Γεώργιο, τοῦ Σεβ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος χοροστατήσαντος καὶ ἐκφωνήσαντος ὁμιλία στὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ. Ἔψαλε ὁ ἀδ. Χρῖστος Μανώλης καὶ προσῆλθαν ὀλίγοι πιστοί, ἐπικαλούμενοι τὴν χάριν τῶν προεορταζομένων Ἁγίων καὶ Θεοστέπτων Ἰσαποστόλων.  

Scroll to Top