Ὁμιλία Κυριακῆς Ἁγίων Πατέρων

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 15/28-5-2023, μὲ τίτλο: «Ἀληθινὴ Δόξα, Ἑνότητα, Πατρότητα στὴν Ἐκκλησία».

Scroll to Top