Ἑορτὴ λήξης Κατηχητικοῦ Εὐαγγελίστριας

            ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων, 15/28-5-2023, ἑορτὴ καὶ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου Ἀρχιεπισκόπου καὶ Πολιούχου Λαρίσης, μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα, πραγματοποιήθηκε στὸν ἰσόγειο Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων σεμνὴ ἑορτὴ γιὰ τὴν λήξη τῆς Κατηχητικῆς Περιόδου τῶν μικρῶν παιδιῶν.

            Παρέστησαν ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ παιδιὰ μὲ τὶς Κατηχήτριές τους ὑπὸ τὴν κα Πολυξένη Τάκα, γονεῖς τῶν παιδιῶν, ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης καὶ ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος.

            Παρουσιάσθηκε πρόγραμμα ποὺ περιλάμβανε τὸ Ἀπολυτίκιο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ τὴν Φήμη τοῦ Ποιμενάρχου Σεβ/του κ. Κλήμεντος, τραγουδάκια, ποιηματάκια, ὅπως καὶ σύντομα πνευματικὰ μηνύματα ἀπὸ τὰ παιδιὰ, περιεκτικὰ τῶν διδαγμάτων ἀπὸ τὰ μαθήματά τους κατὰ τὴν παρελθοῦσα Περίοδο.

            Κατόπιν, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ εὐχαριστίας γιὰ τὸ ἐπιτελούμενο ἔργο, τονίσας τὴν ἀνάγκη ἀγαθῆς σπορᾶς στὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν, ἡ ὁποία θὰ ριζώσει καὶ θὰ παραμείνει μέσα τους, μὲ τὴν ἐλπίδα καλῆς καρποφορίας.

            Τέλος, διανεμήθηκαν στὰ παιδιὰ δωράκια ποὺ εἶχαν ἑτοιμασθεῖ ἀπὸ τὶς Κατηχήτριες σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ Ναοῦ ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο καὶ ἡ ἑορτὴ ἔκλεισε μὲ τὴν εὐχὴ γιὰ καλὴ συνέχεια κατὰ τὴν νέα Κατηχητικὴ Περίοδο, στὴν προοπτικὴ δημιουργίας τμήματος καὶ γιὰ μεγαλύτερα παιδιὰ γυμνασίου.

Scroll to Top