Ἑορτὴ καὶ Πανήγυρις Ἁγίου Γεωργίου

            Τὸ Σάββατο, 23-4/6-5-2023, ἑόρτασε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Μεγ/ρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, πλησίον τοῦ χωριοῦ Ἅγιος Κων/νος Φαρσάλων.

            Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τελέσθηκε ὁ Μεγάλος Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος. Ἔλαβαν μέρος ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου, ὁ καὶ Κτήτωρ τῆς Μονῆς, ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντοθανάσης ἀπὸ τὴν Λάρισα καὶ ὁ Αἰδ. π. Γεώργιος Μπουχάους ἀπὸ τὸν Βόλο. Ἔψαλε ἑόρτια ὁ κ. Νικ. Μηλιώνης μετὰ τοῦ ἐγγονοῦ του Ἀλεξάνδρου. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν μας ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ τὴν Λάρισα. Τελέσθηκε Λιτανεία τῆς ἱ. Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (πρόκειται γιὰ παλαιὰ Εἰκόνα ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία) πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ εὐλογήθηκε Ἀρτοκλασία. Ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε σύντομη Ὁμιλία, εὐχηθεὶς τὰ δέοντα καὶ στοὺς τρεῖς παρισταμένους Κληρικοὺς φέροντας τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου.

            Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ προέστη τῆς Θ. Λειτουργίας, τὴν ὁποίαν τέλεσε μετὰ τοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεωργίου Κεπάπογλου καὶ τοῦ Αἰδ. π. Ζήση Τσιότρα. Ἔψαλλαν οἱ αὐτοὶ Ἱεροψάλτες καὶ προσῆλθαν καὶ πάλι ἀρκετοὶ ἑορταστὲς ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἀλλοῦ. Κατὰ τὴν Ἀπόλυση ὁ Σεβ/τος Ποιμενάρχης ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ Ποιμνίου, εὐχηθεὶς τὴν βοήθεια τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς ἅπαντας τοὺς προσκυνητὰς τῆς χάριτός του.

Scroll to Top