Φυλλάδιο «Βοηθὸς Ἐξομολόγησης»

            Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἑτοιμάσθηκε ἡ ἔκδοση ἑνὸς μικροῦ Φυλλαδίου ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας σχετικὰ μὲ τὸ ἱερὸ Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως, 28 σελίδων, μικροῦ μεγέθους.

            Ἀπὸ τὴν ταπεινὴ πεῖρα μας κατανοήσαμε ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο γιὰ τοὺς πιστούς, τόσο τοὺς ἀρχαρίους ὅσο καὶ τοὺς προχωρημένους, νὰ ὑπάρχει ἕνα εὔχρηστο βοηθητικὸ Φυλλάδιο, γιὰ τὸ σημαντικὸ Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως.

            Περιέχει μιὰ σύντομη εἰσαγωγὴ σχετικὰ μὲ τὴν Ἐξομολόγηση καὶ θυμίζει μὲ τρόπο ἁπλὸ καὶ εὔληπτο τὰ διάφορα ἁμαρτήματα ποὺ διαπράττονται, χωρισμένα σὲ ὑποκεφάλαια: Γιὰ τὴν σχέση μὲ τὸν Θεό, γιὰ τὴν σχέση μὲ τὸν πλησίον, μὲ πιὸ εἰδικὴ ἀναφορὰ στὴν οἰκογένεια καὶ τὸ ἐπάγγελμα, καὶ γιὰ τὴν σχέση μὲ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας. Ἰδιαίτερη μνεία γίνεται βέβαια καὶ στὰ ἁπαρτήματα καὶ τοὺς πειρασμοὺς τῆς σαρκός.

Ἡ πρωτοτυπία τοῦ Φυλλαδίου ἔγκειται στὸ ὅτι γίνεται ἀναφορὰ καὶ σὲ τρέχοντα καὶ ἐπίκαιρα θέματα, καθὼς καὶ σὲ ζητήματα βιοηθικῆς, τὰ ὁποῖα ὡς γνωστὸν θέτουν σοβαρὰ διλήμματα ἠθικῆς καὶ πνευματικῆς φύσεως. Ἀκόμη, παρέχονται ὁδηγίες γιὰ τὴν ὀρθὴ σχέση Πνευματικοῦ καὶ ἐξομολογουμένου.

            Τὸ Φυλλάδιο, τὸ ὁποῖο ὅταν ἐκτυπωθεῖ θὰ διανέμεται δωρεὰν σὲ Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, δύναται ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ ἀναγνωσθεῖ ΕΔΩ.

Scroll to Top