Ἑορτὴ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου στὴν Ραψάνη

Τὸ Σάββατο, 5/18-3-2023, ἑορτάσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναό μας Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν ἱστορικὴ Ραψάνη τοῦ Κάτω Ὀλύμπου, πλησίον τῶν Τεμπῶν, ὁ τοπικὸς ἔνδοξος Ἅγιος Νεομάρτυρας Γεώργιος, γόνος τῆς κωμοπόλεως, εὐλαβὴς διδάσκαλος, ὁ ὁποῖος μαρτύρησε στὸν Τύρναβο τὸ ἔτος 1818, σὲ ἡλικία μόλις 20 ἐτῶν. Ἡ Ραψάνη ἀποτελοῦσε κάποια περίοδο, κατὰ τὸν ΙΘ΄ αἰ., ἕδρα τῆς παλαιᾶς Ἐπισκοπῆς Πλαταμῶνος.

            Στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε καὶ στὴν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. Ἔλαβε μέρος ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος ἀπὸ τὴν Λάρισα. Παρέστησαν ἀρκετοὶ πιστοί, τοπικοὶ ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν Λάρισα καὶ κοινώνησαν πολλοὶ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

            Στὴν Ὁμιλία του, πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἀνεφέρθη στὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο Νεομάρτυρα, σὲ θαύματά του, ὅπως καὶ στὴν σημασία του γιὰ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς οἱ ὁποῖοι τὸν εὐλαβοῦνται καὶ προσφεύγουν στὴν προστασία καὶ βοήθειά του. Ἐπίσης, προέβη σὲ προτροπὲς ὑπὲρ ἐξακολουθήσεως καὶ καλυτερεύσεως τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς μετανοίας μας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς.

            Κατὰ τὴν διανομὴ τοῦ Ἀντιδώρου, ἐδίδοντο ἐπίσης καὶ εἰκονάκια τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου στοὺς πιστούς, πρὸς εὐλογίαν.

Ὁ Σεβ. Λαρίσης & Πλαταμῶνος κ. Κλήμης μὲ τὸν π. Γεώργιο καὶ λίγους πιστοὺς ἀπὸ τὸ ἐκκλησίασμα ἔξωθεν τοῦ Ἱ.Ναοῦ μας στὴν Ραψάνη.

Scroll to Top