Ὁμιλία Κυριακῆς A΄ Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας)

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 20-2/5-3-2023, μὲ τίτλο: «Ἑορτὴ Ὀρθοδοξίας».

Scroll to Top