Ἑορτασμὸς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, 20-2/5-3-2023, τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα. Λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης μὲ τοὺς Ἀρχιμ. π. Γαβριὴλ καὶ Πρωτ. π. Γεώργιο. Ἔψαλαν οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ προσῆλθε μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν.

            Πρὸ τοῦ «Δι’ εὐχῶν» τῆς Ἀπολύσεως ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε Ὁμιλία γιὰ τὴν Ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία μαγνητοσκοπήθηκε καὶ ἀναρτᾶται κατ’ αὐτάς. Ἐν συνεχείᾳ, ἀνέγνωσε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας, μὲ μακαρισμοὺς τῶν Ὀρθοδόξων Ἁγίων καὶ Ὁμολογητῶν καὶ ἀναθέματα τῶν κακοδόξων καὶ αἱρετικῶν.

            Κατόπιν, τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία σὲ οἰκοδομικὸ τετράγωνο περὶ τὸν Ναόν, τιμητικὴ θέση στὴν ὁποία κατεῖχε ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Θεομήτορος, παρὰ τὸ βροχερὸν τοῦ καιροῦ. Πρὸ τοῦ Ναοῦ ἀνεπέμφθη δέησις καὶ ἐν συνεχείᾳ, μετὰ τὴν προσκύνηση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος, οἱ πιστοὶ εἰσήρχοντο στὸν Ναὸ γιὰ νὰ λάβουν τὸ ἀντίδωρον.

            Ἑορτασμὸς μὲ ἱερὰ Λιτανεία τελέσθηκε καὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὴν Λάρισα, ὑπὸ τὸν Ἱερομ. π. Ἀπόστολο, ὅπως καὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸν Ἀμπελῶνα, ὑπὸ τὸν Αἰδ. π. Ζήση, ἀπ’ ὅπου καὶ τὸ φωτογραφικὸ στιγμιότυπο.

            Τὸ ἀπόγευμα, στὸν Κατανυκτικὸ Ἑσπερινὸ στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας στὴν Λάρισα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης ἀνέγνωσε τὴν εἰδικὰ πρὸς τοῦτο ἑτοιμασθεῖσα Ὁμιλία μὲ τίτλο: «Ἄδολη Ὀρθοδοξία γιὰ ἄδολους ἀνθρώπους», τῆς ὁποίας τὸ κείμενο ἀναρτᾶται κατ’ αὐτάς.

Scroll to Top