Λέμε ΟΧΙ στὸ καρναβάλι!

            Ἡ ἀληθινὴ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ πίστη μας ἀποτελεῖ τὴν κύρια καὶ βασικὴ ταυτότητά μας ὡς Ἑλλήνων. Ἐκχριστιανίσθηκε ἡ ζωή μας ἐδῶ καὶ δυὸ χιλιάδες χρόνια, ἀφήνοντας πίσω κάθε τι ποὺ συνδεόταν μὲ εἰδωλολατρία, μαγεία, δεισιδαιμονία καὶ παγανισμό. Γνωρίζουμε ἐκ πείρας ὅτι ἡ πίστη στὴν Πρόνοια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ φέρνει ἀφθονία, πρόοδο καὶ εὐημερία, καὶ ὄχι ἡ ἐπιτέλεση ὀργιαστικῶν τελετῶν ποὺ ἐξαχρειώνουν τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἀτιμάζουν.

            Ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας ζητεῖ νὰ μεταμορφωθοῦμε ἁγιαστικὰ ἑνωμένοι στὸ Σῶμα Του, στὴν Ἐκκλησία Του, μὲ τὸν πνευματικὸ ἀγῶνα, τὰ ἅγια Μυστήρια καὶ τὶς ἀρετές, ἀπαρνούμενοι τὸν παλιὸ κακό, ἄσωτο καὶ ἐμπαθῆ ἑαυτό μας, ποὺ μᾶς παραμορφώνει οἰκτρῶς.

            Ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας καταδικάζει ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ κάθε εἴδους καρναβαλικὴ τελετή, ἡ ὁποία μᾶς γυρίζει πίσω στὸ σκοτάδι, στὸν πρωτογονισμὸ καὶ στὴν ἀναισχυντία (62ος ἱερὸς Κανόνας Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου).

            Ἐνῶ ἀνοίγει τὸ ἅγιο Τριώδιο σὰν προετοιμασία γιὰ τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ὥστε νὰ φθάσουμε στὸ ἅγιο Πάσχα ἐνάρετοι, χαρούμενοι καὶ εἰρηνικοί, μὲ καθαρὴ συνείδηση, αὐτὴν εἰδικῶς τὴν περίοδο ἀναβιώνουν ὀργιαστικὲς καρναβαλικὲς ἐκδηλώσεις, γιὰ νὰ ἐκτρέψουν τοὺς ἀνθρώπους στὴν εἰδωλολατρία. Ὅμως, τὴν «πομπὴ καὶ λατρεία» τοῦ Σατανᾶ ἔχουμε ἀποταχθεῖ πλήρως στὸ ἅγιο Βάπτισμα, ὅταν ντυθήκαμε τὸν Χριστὸ καὶ συνταχθήκαμε στὴν ἁγία Ποίμνη Του, γιὰ νὰ βαδίσουμε τὸν σωτήριο δρόμο Του, τὸν Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάσταση, ὥστε νὰ καταλήξουμε στὴν ἀγκαλιὰ τῆς αἰωνιότητος μαζί Του.

            Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιστρέφουν πολλοὶ στὰ δυσώδη ἔργα τοῦ διαβόλου;

            Στὴν θεόσωστη Ἐπαρχία μας, καὶ μάλιστα στὸν Τύρναβο ὅπου γίνονται τὰ πιὸ πρόστυχα καρναβάλια, στὸν Ἀμπελῶνα, στὴν Ἐλασσόνα καὶ ἀλλοῦ, ὅπως βέβαια καὶ σὲ διάφορα ἄλλα μέρη τῆς δύσμοιρης Πατρίδας μας, γίνονται πυρετώδεις ἑτοιμασίες γιὰ ξεφαντώματα εἰδωλολατρικῆς ἀναβίωσης.

            Ἐκφράζουμε τὸν ἀποτροπιασμό μας μπροστὰ σὲ αὐτὴ τὴν ἄθλια ἐκτροπή. Οἱ τελετὲς αὐτὲς ὅ,τι ὄνομα ἐθιμικὸ κι ἄν λαμβάνουν, ἀποτελοῦν ὄχι ἐπαινετὴ προγονικὴ «παράδοση» ποὺ πρέπει δῆθεν πιστὰ νὰ τηρηθεῖ, ἀλλὰ συνιστοῦν ἀληθινὴ παράδοση ἄνευ ὅρων στὸν ὁρκισμένο ἐχθρὸ τῶν ψυχῶν μας διάβολο. Ἄλλες εἶναι οἱ ἱερὲς Παραδόσεις, οἱ ὁποῖες δυστυχῶς ἀπεμπολοῦνται χωρὶς νὰ νοιάζεται κανεὶς γι’ αὐτό.

            Βρισκόμαστε πραγματικὰ ἐνώπιον μεγάλης ἀπορίας· μὲ τὴν «λατρεία τοῦ Φαλλοῦ» (τοῦ ἀνδρικοῦ μορίου!) γιορτάζεται πράγματι ἡ γονιμότητα ἐδῶ στὴν Πατρίδα μας, ἡ ὁποία αἱμορραγεῖ κυριολεκτικὰ ἀπὸ σοβαρὸ δημογραφικὸ πρόβλημα;! Ἄς μὴν ξεγελιόμαστε: οἱ ὀργιαστικὲς τελετὲς μόνον τὴν ἁμαρτία καὶ τὴν σαρκικὴ ἀσυδοσία ὑπηρετοῦν καὶ αὐξάνουν, βασικὴ ἔκφραση τῶν ὁποίων ἀποτελοῦν οἱ φρικτὲς φονικὲς ἐκτρώσεις!

            Ἀλήθεια, δὲν μᾶς συνετίζουν ὅσα τραγικὰ συμβαίνουν παγκοσμίως; Δὲν ταρακουνήθηκε ἡ γῆ καὶ στὶς περιοχὲς αὐτὲς τῆς Ἐπαρχίας μας μὲ πρόσφατους φοβεροὺς σεισμοὺς ποὺ προξένησαν νωπὲς ἀκόμη ζημιὲς καὶ καταστροφές;

            Γιατί προκαλοῦμε ἀναιδῶς τὴν θεία Φιλανθρωπία, τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ λογιζόμαστε τέκνα τῶν Ἁγίων Ἀχιλλείου καὶ Βησσαρίωνος Ἀρχιεπισκόπων Λαρίσης τῶν θαυματουργῶν, καὶ τοῦ Ἁγίου νέου Ὁσιομάρτυρος Γεδεὼν τοῦ ἐν Τυρνάβῳ;

            Καλοῦμε λοιπὸν τοὺς πιστούς μας νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τέτοιες κατάκριτες καρβαλικὲς τελετές· προσκαλοῦμε ὅλους σὲ Μετάνοια γιὰ νὰ φανεῖ ὁ Κύριος ἵλεως ἐνώπιον τῆς φοβερῆς αὐτῆς ἐκτροπῆς· καὶ παρακαλοῦμε δεόμενοι ἐκτενῶς καὶ ἐγκαρδίως νὰ ἀποτραπεῖ ἡ ἐκδήλωση τῆς δικαίας θείας ὀργῆς, ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς τόσο φανερῆς καὶ ἀχαλίνωτης ἐπιστροφῆς στὶς ψυχόλεθρες παγανιστικὲς τελετές, πρακτικὲς καὶ δοξασίες.

            Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, βοήθησέ μας!

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος

Λάρισα, 4/17-2-2023

Scroll to Top