Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Ἐλασσόνα

Τὴν Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου, 30-1/12-2-2023, συνεορτάσθηκαν καὶ οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχαι Βασίλειος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναό τους στὴν Ἐλασσόνα.

            Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς ἐψάλη ὁ Μεγάλος Ἑσπερινός, σὲ συνδυασμὸ καὶ μὲ τὰ ἀναστάσιμα γράμματα. Χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος ἀπὸ τὴν Λάρισα καὶ ὁ Αἰδ. π. Ζήσης ἀπὸ τὸν Ἀμπελῶνα. Παρέστησαν ἀρκετοὶ πιστοί. Εὐλογήθηκε Ἀρτοκλασία καὶ πρὸ τῆς Ἀπολύσεως ὁ χοροστατῶν Ποιμενάρχης ἐκφώνησε σύντομη Ὁμιλία γιὰ τὴν σημασία τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰδικῶς γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, ἐφ΄ ὅσον τοὺς τιμοῦμε ὡς Προστάτες τῶν γραμμάτων καὶ τῆς παιδείας. Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ δὲ ἀναφέρθηκε καὶ στὸ θλιβερὸ φαινόμενο τῆς προσφάτου ἐπιθέσεως κατὰ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν ὡς δῆθεν ἀνθελλήνων (!) ἀπὸ σκοταδιστὴ πολιτευτή, πρώην βουλευτή, γεγονὸς ἠθικῆς καὶ πολιτιστικῆς καταπτώσεως ἄνευ προηγουμένου.

            Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ τέλεσε τὴν ἑόρτια Θ. Λειτουργία στὸν ἐν λόγῳ Ναὸ μετὰ τοῦ Πρωτ. π. Γεωργίου. Προσέτρεξαν ἀρκετοὶ πιστοί, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν μὲ εὐλάβεια στὴν ἱερὰ Πανήγυρη.

            Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ὁ λειτουργὸς Ἀρχιερεὺς ἐξεφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, ἀναφερθεὶς στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς περιφήμου Παραβολῆς τοῦ Ἀσώτου.

            Κατόπιν, τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων σὲ ὁδοὺς τῆς κωμοπόλεως περὶ τὸν Ἱερὸν Ναὸν καὶ ἀναπέμφθηκε δέησις, τέλος δὲ διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρον ὅπως καὶ εὐλογίες-κεράσματα σὲ ὅλους τοὺς πιστούς.   

Scroll to Top