Ὁμιλία Κυριακῆς ΙΕ΄ Λουκᾶ (Ζακχαίου)

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 16/29-1-2023, μὲ τίτλο: «Ἐλπίδα γιὰ ἀποκατάσταση ἀδικίας».

Scroll to Top