Ὁμιλία Κυριακῆς Μετὰ τὰ Φῶτα

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 9/22-1-2023, μὲ τίτλο: «Τὸ Φῶς καὶ ἡ Χάρη τῆς Μετάνοιας».

Scroll to Top