Ἑόρτιες τελετὲς καὶ εὐλογίες

Τὸ Σάββατο, 1/14-1-2023, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης μετέβη στὰ Φάρσαλα, ὅπου τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου μετὰ τοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεωργίου Κεπάπογλου. Προσῆλθαν ἀρκετοὶ πιστοὶ γιὰ νὰ τιμήσουν τὶς Ἑορτὲς τῆς Περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Στὸ τέλος, πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, εὐλογήθηκε ἡ Βασιλόπιτα καὶ μετὰ τὴν Ὁμιλία τοῦ Σεβ/του Ποιμενάρχου διενεμήθη μαζὶ μὲ τὸ Ἀντίδωρο.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, προσφέρθηκε κέρασμα στὴν ἐνοριακὴ αἴθουσα, ὅπου ὁ Σεβ. κ. Κλήμης εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συνομιλήσει μὲ τοὺς παραμείναντας πιστοὺς καὶ νὰ τοὺς οἰκοδομήσει δεόντως, ἀπευθύνας καὶ ἑόρτιες εὐχές.

● Στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα τὴν ἑόρτια Θ. Λειτουργία τὴν αὐτὴ ἡμέρα τέλεσε ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος, ὁ ὁποῖος στὸ τέλος εὐλόγησε καὶ τὴν Βασιλόπιτα πρὸς διανομὴν στοὺς πιστούς μας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν γεμίσει τὸν Ἱερὸ Ναό.

            ● Τὴν Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων, 2/15-1-2023, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης τέλεσε ἐφημεριακῶς τὴν Θ. Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸν Ἀμπελῶνα, λόγῳ δικαιολογημένης ἀπουσίας τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ. π. Ζήση Τσιότρα. Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, εὐλογήθηκε ἐπίσης ἡ Βασιλόπιτα καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ Κατηχητικοῦ συγκρότησαν Χορωδία καὶ ἀπέδωσαν ὕμνους καὶ Κάλαντα. Ὁ δὲ Σεβ. κ. Κλήμης μετὰ τὴν Ὁμιλία του, διένειμε σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ δωράκια ποὺ εἶχαν ἑτοιμασθεῖ μὲ ἐπιμέλεια ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ Κατηχητικοῦ, ἔλαβε δὲ δῶρα καὶ εὐχὲς ἀγάπης ἐκ μέρους τῶν παιδιῶν.

            ● Ἐπίσης, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Εὐαγγελίστριας στὴν Λάρισα, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος εὐλόγησε τὴν Βασιλόπιτα τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου στὸν ἰσόγειο Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, ἡ ὁποία διανεμήθηκε στοὺς παρευρισκομένους, καὶ ἀπηύθυνε τὶς δέουσες εὐχές.

            ● Κοπὴ Βασιλόπιτας εἴχαμε βεβαίως καὶ σὲ ἄλλους Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, πρὸς χαρὰν καὶ εὐλογίαν μικρῶν καὶ μεγάλων, σὺν τῇ εὐχῇ ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεὸς νὰ καταπέμπει τὴν πλούσια Χάρη Του.

Scroll to Top