Ἑορτὴ Ἁγίου Ἱερομ/ρος Ἐλευθερίου

Τὴν Τετάρτη, 15/28-12-2022, ἑόρτασε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἱερομ/ρος Ἐλευθερίου στὴν περιοχὴ τῆς Γιάννουλης Λαρίσης. Τὴν Θ. Λειτουργία τέλεσε ἐφημεριακὰ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. Ἔψαλε ὁ ἀδ. Χρῆστος Μανώλης καὶ προσῆλθαν ἀρκετοὶ πιστοὶ γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν λαοφιλῆ Ἅγιο ἐκ τῶν ὁποίων κοινώνησαν πολλοὶ τὰ ἅγια Μυστήρια. Ὁμιλία γιὰ τὸν Ἅγιο ἐκφώνησε ὁ λειτουργὸς Ἱεράρχης πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ ποιμνίου, μικρῶν καὶ μεγάλων ἡλικιακά, ἐκφράσας εὐχὲς καὶ εὐχαριστίες πρὸς ὅλους.

Scroll to Top