Ὁμιλία Κυριακῆς ΙΓ΄ Λουκᾶ (πλουσίου νεανίσκου)

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 28-11/11-12-2022, μὲ τίτλο: «Ἡ Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ σώζει».

Scroll to Top