Ὀνομαστήρια Σεβ/του Ποιμενάρχου Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος

ΤΗΝ Τετάρτη, 24-11/7-12-2022, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ρώμης, Ἀποστολικοῦ Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας, ἑόρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ/τος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. Στὸν Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα, εὐλόγησε τὴν Ἀρτοκλασία καὶ στὴν Ἀπόλυση ἐκφώνησε σύντομη Ὁμιλία στοὺς προσελθόντες πιστούς.

            Ἀνήμερα, χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ προεξῆρχε τῆς ἑορτίου Θείας Λειτουργίας, στὴν ὁποίαν συμμετεῖχαν οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Κληρικοὶ ἀπὸ τὴν τοπικὴ Μητρόπολη καὶ ἀπὸ ἄλλες Ἐπαρχίες καὶ ἕνας Διάκονος. Προσῆλθαν ἀρκετοὶ πιστοὶ παρὰ τὴν καθημερινὴ ἡμέρα, γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο καὶ νὰ εὐχηθοῦν στὸν ἑορτάζοντα Ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος ἑόρταζε τὰ πρῶτα ὀνομαστήριά του ὡς διαποιμαίνων Ἀρχιερεύς.

            Ὁμιλία γιὰ τὸν ἑορτάζοντα Ἅγιο Κλήμεντα Ρώμης ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ἐκφράσας καὶ τὶς εὐχὲς στὸν τοπικὸ Ἱεράρχη.

            Στὴν Ἀπόλυση, πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, εὐχὲς ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐξέφρασε ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ ἀπηύθυνε ἐπίσης πηγαῖες εὐχὲς στὸν Ποιμενάρχη, ὁ δὲ ἀδ. Ἀθανάσιος Μπίκας προσέφερε ἐκ μέρους τοῦ Ναοῦ μία Ἀρχιερατικὴ Ράβδο.

            Τὴν διανομὴ τοῦ Ἀντιδώρου ἔκανε ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης, δεχθεὶς τὶς εὐχὲς τοῦ πολυπληθοῦς Ποιμνίου.

            Ἀκολούθησε κέρασμα καὶ τράπεζα ἀγάπης στὸν ἰσόγειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Scroll to Top