Ἑορτὴ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Τὸ Σάββατο, 13/26-11-2022, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης ἔλαβε μέρος στὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς. Προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἑόρταζε τὰ ὀνομαστήριά του, καὶ ἔλαβαν ἐπίσης μέρος οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. Ἐπίσης, πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ δύο Διάκονοι. Παρέστη πλῆθος πιστῶν, τὸ ὁποῖο εἶχε τὴν εὐλογία νὰ προσκυνήσει τμῆμα Λειψάνου τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

Ἑόρτια ὁμιλία κατὰ προτροπὴν τοῦ προεξάρχοντος Ἀρχιερέως ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης, ἀναφερθεὶς στὸ χάρισμα τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου ὡς δεινοῦ καὶ μοναδικοῦ ἑρμηνευτοῦ τῶν Θείων Γραφῶν, ὡς ὑποδείγματος Καλοῦ Ποιμένος καὶ ὡς ὑπερασπιστοῦ τῶν δικαίων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀδικουμένων. Ἐπίσης, ἀναφέρθηκε εὐχετικῶς στὸν ἑορτάζοντα Ἱεράρχη Σεβ/το κ. Χρυσόστομο καὶ στὸ εὐρὺ θυσιαστικὸ ποιμαντικὸ ἔργο του, τὸ ὁποῖο δὲν ὠφελεῖ μόνον τὴν τοπικὴ Μητρόπολη τῆς ὁποίας προΐσταται, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἐκκλησία μας γενικότερον.

Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως τελέσθηκε Τρισάγιον γιὰ κεκοιμημένους Ἀρχιερεῖς καὶ Κληρικούς μας, μετὰ δὲ τὴν Ἀπόλυσιν εὐχὲς ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐξέφρασε ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Ἐκ μέρους τοῦ Ἱερατείου εὐχετήριο λόγο ἀνέγνωσε ὁ Πρωτ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης, ἀντιφώνησε δὲ καταλλήλως ὁ Σεβ/τος Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος καὶ διένειμε τὸ Ἀντίδωρον δεχθεὶς τὶς εὐχὲς τοῦ Ποιμνίου. Ἀκολούθησε τράπεζα γιὰ τοὺς Κληρικοὺς στὴν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Scroll to Top