Το Πνεύμα το Άγιο σκεπάζει την ψυχή που εύχεται «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με»

Προσπάθησε πάντα η ευχή του Ιησού Χριστού να επενδύει όλα τα έργα σου∙ κάθε πνοή και κάθε νόημα. Ω, τότε πόσο θα ευφραίνεται η καρδιά σου! Πόσο θα χαίρεται, διότι θα ανεβαίνει ο νους στα ουράνια. Γι’ αυτό μην αμελείς να λες: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με!».

Όταν ψάλλεις, θα κατανοείς τα ψαλλόμενα∙ θα έχεις όρεξη και φωνή ικανή και ταπείνωση για ν’ αποδίδεις καθώς αρμόζει τα λόγια του Θεού. Γι’ αυτό μην αδικείς άλλο την ψυχή σου, αλλά και ψάλλοντας λέγε ενδόμυχα την ευχή∙ «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με!».

Όταν εργάζεσαι, ας μην απορροφάται όλη σου η δύναμη στην εργασία, αλλά να λες ψιθυριστά και την ευχή. Τότε και τα έργα σου θα είναι ορθά, χωρίς λάθη, καθαρά από λογισμούς και η απόδοση της εργασίας σου θα είναι μεγαλύτερη. Λέγε λοιπόν την ευχή του Ιησού, για να ευλογούνται τα έργα σου∙ «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με!».

Το Πνεύμα το Άγιο σκεπάζει την ψυχή που εύχεται. Εισέρχεται μέχρι τα βάθη της ψυχής, ελέγχει όλο τον εσωτερικό κόσμο της ψυχής και τον κατευθύνει προς το θέλημα του Θεού το άγιο. Τότε μόνο η ψυχή έχει την δύναμη να πει μαζί με τον Προφήτη∙ «Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον καὶ πάντα τὰ ἐντός μου, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ» (Ψαλμ. 102, 1). Λέγε λοιπόν την ευχή, για να έχεις την σκέπη του Αγίου Πνεύματος.

Όταν το Πνεύμα το Άγιο καλύπτει την ψυχή σου, αισθάνεσαι μια πληρότητα και μια ταπείνωση. Δεν επηρεάζεσαι από την αδικία, την ειρωνεία ή τον έπαινο. Ζεις σε μια ατμόσφαιρα πνευματική που δεν εισέρχεται εύκολα ο ιός της αμαρτίας. Ο πνευματικός ανακρίνει τα πάντα, αυτός δεν ανακρίνεται από κανέναν. Το Πνεύμα το Άγιο σου δίδει άλλα μάτια και άλλη κρίση. Λέγε συνεχώς την ευχή, για να ζεις άνετα μέσα σε κάθε περιβάλλον∙ «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με!».

Ως άνθος αμάραντο και δένδρο ευσκιόφυλλο, φυτευμένο στις διεξόδους των υδάτων του Αγίου Πνεύματος γίνεται η ψυχή σου όταν λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Λέγε την ευχή και άφησε την χάρη του Αγίου Πνεύματος να εισέλθει στα βάθη της ψυχής σου. Γίνε τότε άγρυπνος θυρωρός του οίκου της ψυχής σου και θεατής των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος και λέγε μετ’ ευφροσύνης: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με!».

Το Πνεύμα το Άγιο είναι η ευλογία όλου του κόσμου. Το Πνεύμα το Άγιο είναι το φως και η ζωή της ψυχής, η οποία ανυμνεί και δοξολογεί από τα βάθη της το Όνομα της Αγίας Τριάδος. Αμήν!

(Πηγή: «Θεολογία και Θαύματα» – «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με»)

Scroll to Top