Ὁμιλία Κυριακῆς Ζ΄ Λουκᾶ (θεραπεία αἱμορροούσης καὶ ἀνάσταση θυγατρὸς Ἰαείρου)

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 7/20-11-2022, μὲ τίτλο: «Χριστὸς Θεραπευτὴς καὶ Ζωοδότης».

Scroll to Top