Ἑορτὴ Ἁγίου Νεκταρίου στὴν Βερδικούσια

Τὴν Τρίτη, 9/22-11-2022, πανηγύρισε τὸ νεόδμητο Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ Θαυματουργοῦ λίγο ἔξω ἀπὸ τὸ χωριὸ τῆς Βερδικούσιας, στὴν Ἐπαρχία Ἐλασσόνος τοῦ Νομοῦ Λαρίσης.

Στὸν Ὄρθρο καὶ τὴν Θ. Λειτουργία τελέσθηκε ἱερὸ Συλλείτουργο τοῦ Ἱερομ. π. Νικοδήμου ἐξ Ἀγίου Ὄρους καὶ τοῦ Αἰδ. Πρεσβ. π. Ἐλευθερίου ἐκ Κατερίνης, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος χοροστατήσαντος. Ἔψαλαν καλοὶ Ἱεροψάλτες, ὁ Μοναχὸς Μόδεστος ἐξ Ἁγίου Ὄρους, ὁ Πρωτοψάλτης κ. Ν. Μηλιώνης μετὰ τοῦ ἐγγονοῦ του Ἀλεξάνδρου, οἱ ἀδελφοὶ Νεκτάριος καὶ Ἀχίλλειος Μιχαλὲς καὶ ἄλλοι. Ὁ Μοναχὸς τοῦ Ἡσυχαστηρίου γ. Νεκτάριος ἀπήγγειλε τὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα. Προσῆλθε μεγάλο πλῆθος πιστῶν στὴν ἱερὰ Πανήγυρη, φίλοι, προσκυνητὲς καὶ συμπαραστάτες τοῦ Ἡσυχαστηρίου, ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία γιὰ τὸν μεγάλο Θαυματουργὸ σύγχρονο Ἅγιο, ἀναφερθεὶς ἰδίως στὴν πίστη, ὑπομονὴ καὶ συγχωρητικότητά του.

Μετὰ τὴν Ἀπόλυσιν, ἀκολούθησε ἱερὰ Λιτανεία πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, κατὰ τὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος καὶ ὁ γηραιὸς Πρωθιερεὺς π. Ἀθανάσιος Τσιότρας ἀπὸ τὸ χωριό, ὅπως καὶ ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος ἀπὸ τὴν Λάρισα, ἐνῶ τὴν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου ἔφερε ὁ Μοναχὸς γ. Θεόδουλος τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου. Πρὸ τῆς Θύρας τοῦ Ναοῦ εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία καὶ μετὰ τὴν διανομὴ τοῦ Ἀντιδώρου, ἐδόθησαν στοὺς πιστοὺς κεράσματα καὶ εὐλογίες.

Στοὺς δὲ Κληρικοὺς καὶ πολλοὺς ἐκ τῶν πιστῶν παρετέθη μοναστηριακὴ ἑόρτια Τράπεζα.

Scroll to Top