Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων

Τὴν Δευτέρα, 8/21-11-2022, ἑόρτασε ὁ ἰσόγειος Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Ἀσωμάτων Δυνάμεων στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὴν Λάρισα, ὅπου τελοῦνται οἱ καθημερινὲς ἱερὲς Ἀκολουθίες.

Στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, κατὰ τὸν ὁποῖον τελέσθηκε καὶ ἱερὰ Ἀρτοκλασία.

Τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία ἀπὸ τὸν Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ, ἄγοντα τὰ ὀνομαστήριά του, καὶ τὸν Πρωτ. π. Γεώργιο, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος χοροστατήσαντος. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία πρὸς οἰκοδομὴν τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι παρὰ τὴν δυσκολία τῆς ἡμέρας συνέρρευσαν στὸν ἑορτάζοντα Ναὸ γιὰ νὰ τιμήσουν τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους καὶ Ἀρχαγγέλους.

Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως τελέσθηκε ἱερὸ Τρισάγιο γιὰ τοὺς Κτήτορας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Μετὰ τὴν Ἀπόλυσιν, τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων στὸ οἰκοδομικὸ τεράγωνο τοῦ Ναοῦ, πρὸ τοῦ ὁποίου ἀνεπέμφθη δέησις καὶ κατόπιν διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρο καὶ ἐδόθησαν εὐλογίες.

Scroll to Top