Ὁμιλία Κυριακῆς ΣΤ΄ Λουκᾶ (θεραπεία δαιμονιζομένου Γαδαρηνῶν)

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 24-10/6-11-2022, μὲ τίτλο: «Θέλουμε Χριστὸ ἤ διάβολο;».

Scroll to Top