Ὁμιλία Κυριακῆς Γ΄ Λουκᾶ (ἀνάσταση παιδιοῦ στὴν Ναΐν)

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 10/23-10-2022, μὲ τίτλο: «Ὁ Χριστὸς ἀνασταίνει ψυχικὰ καὶ σωματικά».

Scroll to Top