Ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία στὴν Ἐλασσόνα

Τὸ Σάββατο, 9/22-10-2022, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Ἐλασσόνα μαζὶ μὲ τοὺς Αἰδ. Πρεσβ. π. Ἐλευθέριο ἀπὸ τὴν Κατερίνη καὶ π. Ζήση Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας στὸν Ἀμπελῶνα Λαρίσης. Παρέστησαν ἀρκετοὶ πιστοί. Στὸ τέλος τελέσθηκε τὸ ἱερὸ ἐτήσιο Μνημόσυνο τῆς δούλης τοῦ Θεοῦ Σεβαστῆς Ζιώγα καὶ τὸ ἐννεάμηνο Μνημόσυνο τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Βασιλείου. Ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης στὴν Ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στὸ μυστήριο τοῦ θανάτου, τὸ ὁποῖο διδάσκει τὸ ἐφήμερο τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ὅτι ὁ Κύριος μᾶς ἀναμένει γιὰ νὰ μᾶς πάρει στὴν καλύτερη στιγμή μας, ὅταν διορθώσουμε μὲ τὴν μετάνοια ἀκόμη καὶ φαινομενικὰ μικρὰ πάθη, τὰ ὁποῖα ὅμως εἶναι ἱκανὰ νὰ μᾶς στερήσουν τὴν αἰώνια ζωή. Πρέπει νὰ ζοῦμε ζωὴ ἀληθινὴ καὶ ὄχι διπλῆ, ἄλλη φαινομενικὰ δῆθεν θεάρεστη, καὶ ἄλλη στὴν πραγματικότητα ἐμπαθῆ καὶ φιλαμαρτήμονα. Ἐπίσης, ἀναφέρθηκε στὸν διδακτικὸ βίο τοῦ ζεύγους τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας ποὺ ἔχασαν τὰ δυὸ μικρὰ παιδιά τους καὶ πῶς δέχθηκαν θεία παρηγορία σχετικὰ μὲ τὴν αἰώνια κατάταξή τους κοντὰ στὸν Θεὸ καὶ κατόπιν διέπρεψαν στὴν ἁγιότητα.

Scroll to Top