Ὁμιλία στὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν πανηγύριζοντα Ναὸ τῆς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, τὴν 1/14-10-2022, μὲ τίτλο: «Ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ νικάει τὴν μαγεία».

Scroll to Top