Ὁμιλία Κυριακῆς Μετὰ τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τ. Σταυροῦ (ἀνάμνησις θαύματος Γ΄ ἐμφανίσεως τὸ 1925)

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 19-9/2-10-2022, μὲ τίτλο: «Ὁ Σταυρὸς εἶναι ἡ δύναμη γιὰ τοὺς σωζομένους».

Scroll to Top