Ὁμιλία Κυριακῆς ΙΔ΄ Ματθαίου (παραβολὴ βασιλικῶν γάμων)

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 5/18-9-2022, μὲ τίτλο: «Ποια κατεύθυνση ἐπιλέγουμε στὴν ζωή μας;».

Scroll to Top