Ἑόρτια Θ. Λειτουργία σὲ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο

Τὸ Σάββατο, 28-8/10-9-2022, τελέσθηκε ἡ Θ. Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ ὁμώνυμο Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο στὴν θέση Μαγοῦλες Κοινότητος Δένδρων, πλησίον τῆς Γιάννουλης Λαρίσης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης λειτούργησε ἐφημεριακά, καὶ ἔψαλε ὁ ἀδ. Νεκτάριος Μιχαλές. Παρέστησαν ἡ ὑπεύθυνη τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα Μοναχὴ καὶ οἰκεῖα πρόσωπα αὐτῆς, ὅπως καὶ ὀλίγοι πιστοί. Τὴν ἡμέρα αὐτὴ κατὰ παράδοσιν τελεῖται σὲ Μονὲς ἡ Ἀπόδοσις τῆς Θεομητορικῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως, γι΄ αὐτὸ καὶ ἐψάλησαν τὰ γράμματα τῆς Ἑορτῆς, τελεσθείσης καὶ Ἀρτοκλασίας πρὸ τοῦ Ναοῦ. Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία. Μετὰ δὲ τὴν Ἀπόλυσιν, τέλεσε κατὰ παράκλησιν πιστῶν καὶ Τρισάγιον ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Μακαριστοῦ Προκατόχου αὐτοῦ Ἀθανασίου Ἀρχιερέως, κειμένου στὸ Κοιμητήριο τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου τούτου.

Scroll to Top