Ἑορτὴ Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ στὴν Βερδικούσια

Τὴν Τρίτη, 24-8/6-9-2022, ἑόρτασε τὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου νέου Ἱερομάρτυρος καὶ Ἰσαποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ἄνωθεν τῆς κωμοπόλεως Βερδικούσιας τῆς Ἐπαρχίας Ἐλασσόνος τοῦ Νομοῦ Λαρίσης. Ὁ Ναὸς ποὺ ἀνεγέρθηκε καὶ διακοσμήθηκε μὲ προσπάθειες τοῦ ἀγωνιστοῦ ἀδελφοῦ Θεοδώρου Καφφέ, διατελέσαντος καὶ Προέδρου τῆς Κοινότητος αὐτῆς ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν, καὶ νῦν δοκιμαζομένου στὴν ὑγεία του, βρίσκεται στὸ σημεῖο ὅπου κατὰ παράδοσιν ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς διερχόμενος ἀπὸ τὴν περιοχὴ ἐπανειλημμένως κήρυξε στήνοντας τὸν Τίμιο Σταυρό.

Τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Αἰδ. π. Ζήσης Τσιότρας καὶ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. Παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ γηραιὸς Αἰδ. Πρωτ. π. Ἀθανάσιος Τσιότρας. Ἔψαλαν ἱεροψάλτες τοῦ χωριοῦ καὶ προσῆλθαν ἀρκετοὶ πιστοὶ γιὰ τὸν τιμήσουν τὸν ἐθνεγέρτη καὶ φωτιστὴ Ἅγιο.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία γιὰ τὴν εὐγνωμοσύνη ποὺ ὀφείλουμε στὸν μέγα Ἅγιο τῆς Αἰτωλίας, γιὰ τὸν εὐαγγελικὸ καὶ ἱεραποστολικὸ ζῆλο του, γιὰ τὶς πάντοτε ἐπίκαιρες Διδαχές του, γιὰ τὴν ἄμετρη ταπείνωση του, καὶ γιὰ τὴν μαρτυρικὴ τελείωσή του, εὐχηθεὶς νὰ μείνουμε πιστοὶ τὴν σωτήρια παρακαταθήκη του.

Scroll to Top