Ὁμιλία Κυριακῆς ΙΒ΄ Ματθαίου (πλουσίου νεανίσκου)

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 22-8/4-9-2022, μὲ τίτλο: «Προσοχὴ στὰ τσιμπήματα τοῦ ὄφεως».

Scroll to Top