Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ

Τὴν Κυριακή, 15/28-8-2022, ἡ μεγάλη Θεομητορικὴ Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως καὶ Μεταστάσεως τῆς Θεοτόκου ἑορτάσθηκε ἰδιαιτέρως στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὴν Λάρισα ὡς δεύτερη πανήγυρις αὐτοῦ.

Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου τελέσθηκε ὁ Μεγάλος Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος. Ἔλαβαν μέρος οἱ Κληρικοὶ τοῦ Ναοῦ π. Γαβριὴλ καὶ π. Γεώργιος καὶ ἔψαλαν οἱ Ἱεροψάλτες αὐτοῦ. Προσῆλθαν πολλοὶ πιστοί. Ἡ Λιτὴ ἐψάλη κατὰ τὴν διάρκεια λιτανεύσεως τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἑορτῆς σὲ δρόμους περὶ τὸν Ναὸν καὶ ἡ Ἀρτοκλασία εὐλογήθηκε πρὸ αὐτοῦ. Στὸ τέλος, πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε σύντομη ἑόρτια ὁμιλία.

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, ὁ Σεβ/τος Λαρίσης κ. Κλήμης λειτούργησε μὲ τοὺς δύο ὡς ἄνω Ἱερεῖς. Παρέστη μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν πανηγυριστῶν καὶ κοινώνησαν πάρα πολλοὶ πιστοί. Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Σεβ/τος ἀνέγνωσε τὴν ἑτοιμασθεῖσα καὶ ἤδη δημοσιευθεῖσα Ἐγκύκλιο αὐτοῦ γιὰ τὴν Ἑορτή. Τέλος, μετέφερε ἑόρτιες εὐχὲς στοὺς πιστοὺς καὶ διένειμε τὸ Ἀντίδωρο.

Scroll to Top