Ἑορτὴ Μεταμορφώσεως

ΤΗΝ Παρασκευή, 6/19-8-2022, τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης λειτούργησε στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα, μετὰ τοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεωργίου. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων συμμετεῖχαν στὰ ἅγια Μυστήρια. Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἀνέγνωσε τὴν καθιερωμένη εὐχὴ εὐλογίας τῶν σταφυλῶν καὶ πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν ἐξεφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, ἡ ὁποία μαγνητοσκοπήθηκε καὶ πρόκειται σὺν Θεῷ νὰ ἀναρτηθεῖ διαδικτυακῶς.

Scroll to Top