Πανήγυρις Προφήτου Ἠλιοὺ στὴν Βερδικοῦσσα

Τὴν Τρίτη, 20-7/2-8-2022, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Προφήτου Ἠλιοὺ στὴν Βερδικοῦσσα, στὰ βουνὰ τῆς Ἐπαρχίας Ἐλασσόνος τοῦ νομοῦ Λαρίσης. Τὴν παραμονή, στὸν Μεγάλο Ἑσπερινό, χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. Ὁ Ἐφημέριος γηραιὸς Πρωθιερεὺς π. Ἀθανάσιος Τσιότρας δὲν ἠδυνήθη νὰ λάβει μέρος λόγῳ δυσκολιῶν ἀπὸ τὴν προχωρημένη ἡλικία του, ἀλλὰ ἦταν παρὼν συμπροσευχόμενος. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἱερομ. π. Πατάπιος Ἀργυρὸς καὶ ὁ Αἰδ. π. Ζήσης Τσιότρας. Ἔψαλλαν ἐκλεκτοὶ τοπικοὶ Ἱεροψάλτες καὶ παρέστη πλῆθος πιστῶν. Ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης ἐκφώνησε σύντομη ὁμιλία γιὰ τὰ θαύματα τῆς προσευχῆς τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἠλιού, τὰ ὁποῖα ἐν σμικρῷ πραγματοποιοῦνται καὶ στὶς ἡμέρες μας καθημερινά, ὅπου ὑπάρχει πίστη καὶ ἀνεπιφύλακτη προσφυγὴ στὸν Θεὸν τῶν δυνάμεων. Ἐν συνεχείᾳ, πραγματοποιήθηκε μεγάλη Λιτανεία στοὺς ἀνηφορικοὺς καὶ κατηφορικοὺς δρόμους τῆς κώμης μὲ συμμετοχὴ καὶ τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καὶ ἡ πομπὴ διὰ τῆς κεντρικῆς πλατείας, κατέληξε στὸν Ναὸ ὅπου ἔγινε καὶ ἡ Ἀπόλυσις.

Τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης μὲ τοὺς Ἱερομ. π. Πατάπιο, Αἰδ. Πρεσβ. π. Ἐλευθέριο Καρασαββίδη ἀπὸ τὴν Κατερίνη καὶ τὸν π. Ζήση Τσιότρα, τοῦ π. Ἀθανασίου Τσιότρα συμπροσευχομένου. Πρὸ τοῦ Δι΄ εὐχῶν ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία γιὰ τὸν ἔνδοξο Προφήτη Ἠλία, ὁ ὁποῖος κατενίκησε διὰ τῆς πίστεως τοὺς δυσσεβεῖς καὶ διεστραμμένους ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης τῆς ἐποχῆς του, τὸν διατηρεῖ δὲ ὁ Θεὸς γιὰ νὰ πράξει τὸ ἴδιο στὰ ἔσχατα χρόνια, στὰ ὁποῖα ἔχουμε ἤδη εἰσέλθει, γιὰ τὰ πατάξει τὴν ἀσέβεια καὶ τὴν διαστροφή, ὅπως καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὴν ἀπάτη τοῦ Ἀντιχρίστου. Εὐχήθηκε δὲ ὁ Ἅγιος Προφήτης νὰ μᾶς ἐνισχύει καὶ προστατεύει στὴν διακράτηση τῆς ἀληθοῦς Πίστεως καὶ Ζωῆς.

Κατόπιν, στὴν ἐνοριακὴ αἴθουσα παρετέθη πλούσια τράπεζα στοὺς προσελθόντες, περιλαμβανομένου καὶ τοῦ Δημάρχου Ἐλασσόνος κ. Νικ. Γάτσα μετὰ συνεργατῶν του.

Scroll to Top