Ὁμιλία Κυριακῆς ΣΤ΄ Ματθαίου (θεραπείας παραλυτικοῦ)

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 11/24-7-2022, μὲ τίτλο: «Ἡ ἁμαρτία αἰτία κάθε συμφορᾶς».

Scroll to Top