Ὁμιλία Κυριακῆς Ε΄ Ματθαίου (θεραπείας δαιμονιζομένων)

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 4/17-7-2022, μὲ τίτλο: «Ὁ Κύριος καὶ οἱ δαιμονισμένοι».

Scroll to Top