Πανήγυρις Ἁγίων Ἀποστόλων στὴν Λάρισα

Τὴν Τετάρτη, 30-6/13-7-2022, ἑορτὴ Συνάξεως τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς Ναὸς στὸ κέντρο τῆς Λαρίσης (ὁδὸς Κοραῆ 12). Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς, στὸν Μεγάλο Ἑσπερινό, χοροστάτησε ὁ πρὸς τοῦτο ἐλθὼν Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος ἀπὸ τὴν Δράμα. Συγχοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Ἱερομ. π. Ἀπόστολος, ἄγων τὰ ὀνομαστήριά του, ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντοθανάσης ἀπὸ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ καὶ ὁ Ἱερομ. π. Ἰὼβ ἀπὸ τὴν Καβάλα, συνοδὸς τοῦ ἐπισκέπτου Ἀρχιερέως. Ὁ Σεβ. Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος ἐκφώνησε ἑόρτιο λόγο μετὰ τὴν εὐλόγηση τῆς Ἀρτοκλασίας.

Τὸ πρωί, στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε ἐπίσης ὁ Σεβ/τος κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος προεξῆρχε καὶ στὴν πανηγυρικὴ Θ. Λειτουργία. Ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης καὶ οἱ τρεῖς ὡς ἄνω Ἱερεῖς. Ἔψαλαν ἑόρτια ἐκλεκτοὶ τοπικοὶ Ἱεροψάλτες. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Σεβ. Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ ποιμνίου.

Κατόπιν, μετὰ τὴν Ἀπόλυση, πραγματοποιήθηκε λιτάνευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων σὲ κεντρικὲς ὁδοὺς τῆς πόλεως τῆς Λαρίσης, τῇ συμμετοχῇ πλήθους εὐσεβῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τὴν καλὴ μαρτυρία τῆς ἀληθοῦς πίστεώς μας. Στὴν Λιτανεία ἔλαβε μέρος καὶ ὁ ἐκ τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ. Ὁ καλὸς καιρός, καλοκαιρινὸς ἀλλὰ δροσερός, κάτι σημαντικὸ γιὰ τὴν Λάρισα, βοήθησε στὴν ὁμαλὴ διεξαγωγὴ τῆς ὅλης Πανηγύρεως καὶ τῆς Λιτανείας, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων αὐτοῦ ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων.

Οἱ διακονήτριες Μοναχὲς τοῦ Προσκυνήματος καὶ οἱ λοιποὶ διακονητὲς ἔδωσαν τὸν καλύτερο ἑαυτό τους γιὰ τὴν εὐπρέπεια τῆς Πανηγύρεως καὶ τοὺς ἀξίζει δίκαιος ἔπαινος. 

Scroll to Top