Πανήγυρις Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὰ Φάρσαλα

Τὴν Τρίτη, 29-6/12-7-2022, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὴν κωμόπολη τῶν Φαρσάλων τοῦ νομοῦ Λαρίσης. Στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. Ἔλαβαν μέρος οἱ Πρωθιερεῖς π. Γεώργιος Κεπάπογλου καὶ π. Γεώργιος Κοντοθανάσης. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Λιτῆς ἔγινε περιφορὰ τῆς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ πρὸ αὐτοῦ ἀνεπέμφθη δέησις καὶ εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία. Πρὸ τοῦ «Νῦν ἀπολύεις», ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε σύντομο ἑόρτιο λόγο γιὰ τὶς δωρεὲς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ὑπὲρ τῶν ψυχῶν μας.

Τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης, ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ προεξῆρχε τῆς Θ. Λειτουργίας μετὰ τῶν δύο πατέρων Γεωργίων. Ἔψαλε ὁ κ. Χρ. Μανώλης καὶ ἄλλοι ἱεροψάλτες. Κοινώνησαν ἀρκετοὶ πιστοί. Πρὸ τοῦ Δι΄ εὐχῶν, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ὁμιλία γιὰ τὸν φωτισμὸ τῆς Ἀληθείας ποὺ λάβαμε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, τονίσας τὴν ἀνάγκη τῆς διαρκοῦς μετανοίας ποὺ πρέπει νὰ μᾶς χαρακτηρίζει ὡς ἀληθινοὺς Χριστιανοὺς στὶς δύσκολες ἡμέρες κινδύνων καὶ ἀποστασίας ποὺ διερχόμαστε.

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία προσφέρθηκαν κεράσματα στοὺς πιστοὺς καὶ ἐπίσης τράπεζα γιὰ τὸν Ἐπίσκοπο καὶ ὅσους πιστοὺς παρέμειναν στὴν ἐνοριακὴ αἴθουσα.

Scroll to Top