Πανήγυρις Ἁγίας Τριάδος

Τὴν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 31-5/13-6-2022, πανηγύρισε τὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στὴν θέση Μαγοῦλες τῆς Κοινότητος Δένδρα πλησίον τῆς Γιάννουλης Λαρίσης. Τὸ ἱερὸ Ἡσυχαστήριο μὲ τοὺς ὡραία διακοσμημένους Ναοὺς καὶ τὰ λοιπὰ κτήρια, ἀνηγέρθη μετὰ κόπων καὶ ἐπιμελείας τῆς Μοναχῆς Μυρτιδιωτίσσης (Χατζηστεργίου) προερχομένης ἐκ τοῦ ἐγγάμου βίου, καὶ τῶν οἰκείων της. Τὸ Ναΐδριο τῆς Ἁγίας Τριάδος ἦταν τὸ τελευταῖο ποὺ ἐγκαινίασε ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Ἀθανάσιος τὸ ἔτος 2018, καὶ στὸ Ἡσυχαστήριο αὐτὸ ἐτάφη ὁ σεβαστὸς Ἀρχιερεὺς καὶ Πνευματικὸς πατέρας τὸν Αὔγουστο τοῦ παρελθόντος ἔτους.

Τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεωργίου. Ἔψαλε ὁ Νεκτάριος Μιχαλές. Προσῆλθαν ἀρκετοὶ εὐλαβεῖς πανηγυριστές. Στὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ προεξάρχων Ἀρχιερεὺς ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία σχετικὰ μὲ τὴν δράση τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὡς πρὸς τὴν ἔμπνευση καλύτερης μετανοίας στοὺς ἀνθρώπους. Ἀκολούθησε ἱερὰ Λιτανεία στοὺς χώρους τοῦ ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου καὶ ἐψάλη Τρισάγιον ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου Ἀθανασίου Ἀρχιερέως. Τέλος, στὸν Ναό, μετὰ τὴν ἀναμνηστικὴ φωτογραφία πρὸ αὐτοῦ, διενεμήθη τὸ ἀντίδωρο καὶ στοὺς εὐλαβεῖς πανηγυριστὲς προσφέρθηκαν κεράσματα στὸν αὔλειο χῶρο πρὸ τοῦ κυρίως Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Scroll to Top