Πανήγυρις Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸ Μουζάκι Καρδίτσης

Τὴν Παρασκευή, 21-5/3-6-2022, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὴν ἐπιφανῆ κωμόπολη τοῦ Μουζακίου στὸν νομὸ Καρδίτσης, λίγο πιὸ κάτω ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ Πύλη Τρικάλων. Ὁ Ναὸς αὐτὸς εἶχε νὰ λειτουργηθεῖ ἐπὶ ἀρκετὰ ἔτη καὶ βρισκόταν σὲ κατάσταση ἐγκαταλείψεως. Ὅμως, ἡ φροντίδα καὶ ἐπιμέλεια πιστῶν ἀνθρώπων, μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος, ἔφεραν τὸν Ναὸ σὲ θέση νὰ λειτουργηθεῖ, ἄν καὶ ὑπολείπεται ἀρκετὴ ἀκόμη ἐργασία κυρίως ἐξωτερικὰ γιὰ νὰ ἀνακαινισθεῖ ἐπαρκῶς.

Τὸ ἑσπέρας τῆς παραμονῆς τελέσθηκε ὁ Μεγάλος Ἑσπερινὸς τοῦ ὁποίου προηγήθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ. Ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης χοροστάτησε καὶ ἐφημέρευσε ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος ἀπὸ τὴν Λάρισα. Ἔψαλε ὁ εὐλαβὴς κ. Χρῆστος Μανώλης. Προσῆλθαν ἀρκετοὶ πιστοὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ τὴν Λάρισα. Πραγματοποιήθηκε Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων καὶ πρὸ τοῦ Ναοῦ εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία. Κατόπιν, ἐντὸς αὐτοῦ ἔγινε ἡ Ἀπόλυσις καὶ ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτιο λόγο.

Τὸ πρωὶ τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία ἀπὸ τὸν π. Γεώργιο, τοῦ Σεβ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος χοροστατήσαντος καὶ ἐκφωνήσαντος ἐπίκαιρη Ὁμιλία. Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως εὐλογήθηκαν οἱ Ἄρτοι ἐκτὸς τοῦ Ναοῦ καὶ κατόπιν ἐντὸς αὐτοῦ ἔγινε ἡ Ἀπόλυσις καὶ διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρον.

Ἐπρόκειτο γιὰ εὐλογημένη Πανήγυρη καὶ οἱ πιστοὶ εὐχήθηκαν ὁ Ναὸς νὰ ἀποτελέσει ἕνα πνευματικὸ καταφύγιο τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας γιὰ τὴν περιοχὴ στὶς δύσκολες ἡμέρες μας.

Scroll to Top