Ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ

Τὴν Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, 20-5/2-6-2022, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης λειτούργησε στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα, μετὰ τῶν πατέρων Ἀρχιμ. Γαβριὴλ καὶ Πρωτ. Γεωργίου. Προσῆλθαν ἀρκετοὶ πιστοὶ παρὰ τὸ ἐργάσιμον τῆς ἡμέρας. Ὁ Σεβ/τος Λαρίσης κ. Κλήμης ἐκφώνησε πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν ἑόρτια Ὁμιλία γιὰ τὸ νόημα τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς Ἑορτῆς, ἀναφερθεὶς εἰδικῶς στὴν πνευματικὴ ἐγγύτητα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος παραμένει πνευματικῶς «μεθ΄ ἡμῶν», καθὼς καὶ στὸν τρόπο θεαρέστου προσευχῆς, ὥστε νὰ διατελοῦμε ἐν κοινωνίᾳ μαζί Του καὶ νὰ δρέπουμε τὶς ὑπερφυεῖς εὐλογίες Του.

Scroll to Top