Ἁγιασμὸς στὸ νέο Συνοδικὸ κτήριο τῆς Ἁγίας Φιλοθέης στὴν Ἀθήνα

Τελέσθηκε τὸ μεσημέρι τῆς Δευτέρας, 10/23-5-2022, ὁ Ἁγιασμὸς ἐνάρξεως λειτουργίας στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, ἐντὸς τοῦ νεόδμητου κτηρίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὰ Πετράλωνα Ἀθηνῶν (Κλειδήμου 6), πρὶν ἀπὸ τὸν ἔναρξη τῆς τακτικῆς Συνοδικῆς Συνεδριάσεως ια’ τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὸν Ἁγιασμὸ τέλεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ παρόντες ἐκ τῶν Συνοδικῶν Μελῶν Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Ὠρωποῦ & Φυλῆς κ. Κυπριανός, Λαρίσης & Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος ἀπὸ τὴν Καλιφόρνια τῶν Η.Π.Α.. Παρέστησαν ἐπίσης ὁ Γραμματεὺς β΄ καὶ Πρακτικογράφος Ὁσιολ. Ἱερομ. π. Καλλίνικος Ἠλιόπουλος καὶ ὁ Κωδικογράφος Ἱεροδιάκονος Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης. Μετὰ τὸν Ἁγιασμό, ἀκολούθησε ἡ Συνοδικὴ Συνεδρίασις ἐντὸς τῆς προεκτάσεως τοῦ χώρου τοῦ Παρεκκλησίου, τὸ ὁποῖο θὰ χρησιμοποιεῖται μόνον γιὰ τὶς Συνοδικὲς ἀνάγκες.

Ἐπρόκειτο γιὰ ἱστορικὸ πολυαναμενόμενο γεγονὸς ἐδῶ καὶ ἔτη, ἐφ΄ ὅσον τὸ κτήριο ἑτοιμαζόταν ἀπὸ μακροῦ, ἀλλὰ λόγῳ τῶν δυσχερῶν περιστάσεων τῶν τελευταίων ἐτῶν ὑπῆρξε καθυστέρησις. Ἕνα καινούργιο καὶ σύγχρονο τετραώροφο κτήριο, στὸ ὁποῖο ὑπολείπονται βέβαια κάποιες ἀκόμη ἐργασίες πρὸς τελειοποίησίν του, ἀποτελεῖ πλέον κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἀναμένεται νὰ συμβάλει στὴν καλύτερη διαξαγωγὴ τοῦ Συνοδικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως καὶ στὴν φύλαξη καὶ ἀνάδειξη τῶν ἱστορικῶν μαρτυριῶν καὶ κειμηλίων τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ δὲ Μακαριώτατος Πρόεδρος κ. Καλλίνικος ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες του πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς, Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν γιὰ τὴν αἴσια ἀποπεράτωση τοῦ ἔργου πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ διευκόλυνσιν τοῦ Συνοδικοῦ καὶ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου.    

Scroll to Top