Τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Καθολικοῦ τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων

Τὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, 9/22-5-2022, ἐτελέσθησαν μὲ κατάνυξη καὶ μεγαλοπρέπεια τὰ ἱερὰ  Ἐγκαίνια τοῦ Καθολικοῦ τῆς ἱερᾶς Γυκαινείας Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς, Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς  τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς.

Τὰ Ἐγκαίνια τέλεσε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖτες Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ Ποιμενάρχης μας Λαρίσης καὶ Πλαταμῶμος κ. Κλήμης, καὶ ὁ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ὡς καὶ ὁ ἐξ Ἀμερικῆς Σεβασµ. Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος.

Συμμετεῖχαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος, Ἡγούμενος τῆς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Κληρικοὶ τῆς τοπικῆς Ἱ. Μητροπόλεως καὶ ἀντιπροσωπεῖες ἱερῶν Γυναικείων Μονῶν ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ (Ἀμερική, Σουηδία).

Πλῆθος εὐλαβῶν Προσκυνητῶν, Μοναχῶν καὶ λαϊκῶν, προσῆλθε νὰ λάβει ἁγιασμὸ καὶ Χάρη ἀπὸ τὰ τελούμενα ὕψιστα Μυστήρια. Ἀρκετοὶ ἐπίσημοι ἐκ τῶν ἀρχῶν τίμησαν τὴν Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς μὲ τὴν παρουσία τους.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶμος κ. Κλήμης ἐξεφώνησε Ἑόρτιο Λόγο, ἀναφερθεὶς στὰ τελούμενα ἱερὰ Ἐγκαίνια καὶ στὸ πῶς οἱ πιστοὶ λατρεύουν τὸν Θεὸν ἐν Πνεύματι καὶ Ἀληθείᾳ.  

Μετὰ τὸ πέρας τῶν Ἐγκαινίων καὶ τῆς πολυαρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας, διενεμήθησαν σὲ ὅλους Ἀναμνηστικὰ τῶν ἱερῶν Ἐγκαινίων καὶ ἡ Ἀδελφότης τῆς Μονῆς, τῆς ὁποίας προΐσταται ἡ ὁσιωτάτη Γερόντισσα Ταξιαρχία Μοναχή, παρέθεσε τράπεζα στοὺς συμμετέχοντες.

Scroll to Top