Ὁμιλία Κυριακῆς τοῦ Παραλυτικοῦ

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης, τὴν 2/15-5-2022, μὲ τίτλο: «Εἴμαστε ἄνθρωποι ὑπεύθυνοι;».

Scroll to Top