Ὁμιλία Ἑορτῆς Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν πανηγύριζοντα Ναὸ τῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου, στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο Φαρσάλων νομοῦ Λαρίσης, τὴν 23-4/6-5-2022, μὲ τίτλο: «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος κατὰ τοῦ δράκοντος ἐγωϊσμοῦ».

Scroll to Top