Ἐπίσκεψη στὴν Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς

Τὴν Πέμπτη, 29-4/12-5-2022, μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία στὸν ἰσόγειο Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ Λαρίσης, ὅπου τελέσθηκε καὶ τὸ ἑξάμηνο ἱερὸ Μνημόσυνο τῆς δούλης τοῦ Θεοῦ Ἑλένης προσκυνητρίας, μητρὸς τοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεωργίου Κοντοθανάση, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης μετὰ τοῦ π. Γεωργίου καὶ τοῦ ἀδ. Ἀθ. Μπίκα μετέβησαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς, λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη. Ἐκεῖ, στὸ ὀστεοφυλάκιο αὐτῆς ἔψαλαν Τρισάγιον ἐπὶ τῶν ὀστῶν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ/του π. Εὐδοκίμου, μεγάλου εὐεργέτου τῆς Μονῆς, καὶ ἐπίσης τέλεσαν Τρισάγιον καὶ γιὰ ὅλους τοὺς ἀναπαυομένους στὸν χῶρο Κληρικούς, Μοναχοὺς-Μοναχὲς καὶ λαϊκούς.

Κατόπιν τοὺς παρετέθη κέρασμα στὸ Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς καὶ συνομίλησαν ἀδελφικὰ μετὰ τῆς Γεροντίσσης Ἀρσενίας, τῆς Μοναχῆς Χριστονύμφης καὶ τῶν λοιπῶν Ἀδελφῶν τῆς Μονῆς, εὐχηθέντες τὰ δέοντα γιὰ εἰρηνικὴ πνευματικὴ πρόοδο καὶ πορεία. Ἐπίσης, προσεκύνησαν στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης μετὰ τῶν Παρεκκλησίων, στὸ Καθολικὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ στὸν χῶρο μὲ τὰ ἱερὰ Λείψανα καὶ Κειμήλια, πρὸς εὐλογίαν ψυχῆς. Οἱ δὲ Ἀδελφὲς Μοναχὲς Ἐλισάβετ καὶ Ἀγάπη προσέφεραν φιλοφρόνως στὸν Σεβ/το κ. Κλήμεντα δῶρα ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς πρώτης ἐπισκέψεώς του στὴν Μονὴ ἀπὸ τῆς ἐγκαταστάσεώς του ὡς Ποιμενάρχου τῆς τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Scroll to Top