Πανήγυρις Ἁγίου Γεωργίου

Τὴν Παρασκευή, 23-4/6-5-2022, πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Μεγ/ρος Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, εὑρισκομένη λίγο ἔξω ἀπὸ τὸ χωριὸ Ἅγιος Κωνσταντῖνος Φαρσάλων. Κτίτωρ αὐτῆς εἶναι ὁ γηραιὸς Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου, ὁ ὁποῖος ἀνήγειρε ἐκ βάθρων αὐτὴν δίπλα στὴν παλαιὰ ὑπάρχουσα Μονή, ἡ ὁποία ὑπέστη φθορὲς κατὰ τὴν πάροδο τῶν χρόνων. Τὸν Ναὸ τῆς νέας Μονῆς εἶχε ἐγκαινιάσει ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Λαρίσης κυρὸς Ἀθανάσιος τὸ ἔτος 2014.

Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μεγάλος Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος. Ἔλαβαν μέρος οἱ ἑορτάζοντες Αἰδ. Πρωτ/ροι π. Γεώργιος Κεπάπογλου καὶ π. Γεώργιος Κοντοθανάσης ἀπὸ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Λαρίσης. Ἔψαλαν ἑόρτια Ἱεροψάλτες ὑπὸ τὸν κ. Νικ. Μηλιώνη. Προσῆλθε μεγάλο πλῆθος πιστῶν, γιὰ νὰ προσκυνήσει σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ τὸ παλαιὸ Εἰκόνισμα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τὸ ὁποῖο ἔφεραν ὡς Κειμήλιο ἱερὸ οἱ πρόσφυγες ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας πρὸ ἑκατονταετίας.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Λιτῆς τελέσθηκε Λιτανεία πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ πρὸ αὐτοῦ ἀνεπέμφθησαν οἱ δεήσεις, εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία, ἐψάλησαν τὰ ἀπόστιχα καὶ ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία. Στὸ τέλος, ὁ π. Γεώργιος Κεπάπογλου εὐχαρίστησε τὸν νέο Ποιμενάρχη καὶ τοῦ προσέφερε Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς, τὴν Θ. Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης κ. Κλήμης μετὰ τοῦ π. Γεωργίου Κεπάπογλου, ἐκφωνήσας καὶ πάλι ἑόρτια ὁμιλία. Στὸ τέλος διένειμε τὸ ἀντίδωρο, ὁ δὲ π. Γεώργιος ἔδιδε μικρὰ Εἰκονάκια τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, δεχόμενος τὶς εὐχὲς τῶν εὐλαβῶν πιστῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦσαν καὶ ἡ Γερόντισσα Εἰρήνη Μοναχὴ καὶ Ἀδελφὲς ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Σωφρονίου Μαρκόπουλου Ἀττικῆς, μετὰ τῆς ὁποίας ὁ π. Γεώργιος διατηρεῖ πνευματικὰ σύνδεσμο παλαιόθεν.

Scroll to Top