Θεομητορικὴ Ἑορτὴ Ζωοδόχου Πηγῆς

Τὴν Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, 16/29-4-2022, ἑορτάσθηκε ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ τῆς Παναγίας μας καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης βρέθηκε γιὰ τὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς στὴν ἑορτάζουσα Μονὴ στὸν Ριζόμυλο Βελεστίνου Μαγνησίας, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου. Στὸν ἑόρτιο Ἑσπερινὸ χοροστάτησε, τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου συμπροσευχομένου στὸ Ἱ. Βῆμα. Ἔλαβαν μέρος οἱ Αἰδ. Πρεσβ. π. Κων/νος Παπανάτσιος καὶ π. Γεώργιος Μπουχάους (ἐκ Λιβάνου), καθὼς καὶ ὁ Διάκονος Νικόλαος Γκαρλῆς. Ἔψαλαν οἱ Νικ. Πολῦχρος, Παν. Χαμπεσῆς καὶ Χρ. Μανώλης. Γιὰ τὴν Πανήγυρη καὶ πρὸς βοήθειαν τῆς Προεστώσης Μοναχῆς Ἀκακίας προσῆλθαν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς ἡ Ἡγουμένη Γερόντισσα Ἰουστίνη μὲ Ἀδελφὲς Μοναχές. Ἐπίσης, προσῆλθαν πολλοὶ πιστοὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη. Πρὸς τὸ τέλος τῆς Ἀκολουθίας τελέσθηκε Λιτανεία στὸν χῶρο ἔμπροσθεν τῆς Μονῆς, ὅπου στὴν ὑπάρχουσα ἐξέδρα εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία καὶ ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης ἐκφώνησε σύντομη ἑόρτια Ὁμιλία. Ἐν συνεχείᾳ, ἀπεχώρησε, ἐνῶ στὴν Μονὴ συνεχίσθηκε ἱερὰ ἀνάγνωσις, κατόπιν δὲ τελέσθηκε Ἀγρυπνία ὑπὸ τὸν Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιο.

Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς, ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης μετέβη στὸν ἑορτάζοντα Ναὸ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὸν χωριὸ Ἅγιοι Ἀνάργυροι Λαρίσης, ὅπου καὶ χοροστάτησε καὶ ἔψαλε μετὰ τοῦ ἱεροψάλτου κ. Χρήστου Μανώλη, ἱερουργοῦντος τοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεωργίου τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Λαρίσης. Μὲ τὴν φροντίδα τῆς κας Μαρίας Δίμκου καὶ ἄλλων εὐλαβῶν πιστῶν ὁ Ναὸς καὶ ὁ αὔλειος χῶρος εἶχαν φροντισθεῖ μὲ ἐπιμέλεια καὶ καθαριότητα καὶ ἐπικράτησε ἑόρτιο κλῖμα. Προσῆλθαν πολλοὶ πιστοὶ γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν Χάρη τῆς Παναγίας μας καὶ νὰ ὠφεληθοῦν ψυχικά. Ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία πρὸς οἰκοδομὴν τῶν πιστῶν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας τελέσθηκε περιφορὰ γύρωθεν τοῦ Ναοῦ καὶ πρὸ αὐτοῦ εὐλογήθηκαν οἱ Ἄρτοι καὶ ἐδόθησαν ἑόρτιες ἀναστάσιμες εὐχές. Τέλος, προσφέθηκαν πλούσια κεράσματα σὲ ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς πανηγυριστές.

Scroll to Top