Ἐπίσκεψη στὸν π. Βασίλειο Ἀθάνατο

Τὴν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου, 13/26-4-2022, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης ἐπισκέφθηκε γιὰ τὶς πασχαλινὲς εὐχὲς τὸν σεβαστὸ Πρωτ. π. Βασίλειο Ἀθάνατο στὴν οἰκία του, ὅπου σχολάζει ἐν ἀσθενείᾳ λόγῳ γήρατος, στὸν Πλατύκαμπο Λαρίσης. Ὁ π. Βασίλειος, πρώτη χειροτονία τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἀθανασίου, ἔγινε Ἱερεὺς πρὶν ἀπὸ 40 ἀκριβῶς χρόνια στὴν ὥριμη ἡλικία τῶν 50 ἐτῶν, καὶ διακόνησε μὲ θυσιαστικὴ αὐταπάρνηση τὸ Ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας, μὴ λυπήσας ποτὲ ἄνθρωπο! Ὅλη ἡ Λάρισα καὶ πολὺ εὐρύτερα ἔχουν νὰ ὁμιλοῦν μὲ τὰ καλύτερα λόγια γιὰ τὸν ἀκάματο αὐτὸ Λευΐτη, ὁ ὁποῖος δὲν ἔπαυε τὴν ἱερατική του διακονία κάτω καὶ ἀπὸ τὶς πλέον ἀντίξοες συνθῆκες, ὑπερπολύτεκνος ὤν. Ἦταν ἀφοσιωμένος στὴν ὑπηρεσία τοῦ Ἐπισκόπου του, τὸν ὁποῖον περιέβαλε πάντοτε μὲ ἀπεριόριστη ἐκτίμηση καὶ εὐλάβεια, καὶ ἀναλώθηκε στὴν λειτουργικὴ καὶ ποιμαντικὴ διακονία, ὑπηρετῶν ἀκατάκριτα Θεὸν καὶ Ἄνθρωπον. Σήμερα, μετὰ ἀπὸ τρία ἐγκεφαλικὰ ἐπειδόσια ποὺ ὑπέστη, παραμένει κλινήρης στὴν ἀπομονωμένη σχεδὸν οἰκία του, στὴν ἐξοχὴ τοῦ Πλατύκαμπου, ζωσμένος στὴν προσευχὴ μὲ τὸ κομβοσχοίνι του, εὐχόμενος γιὰ ὅλους, καὶ μάλιστα γιὰ τὸν νέο Ἐπίσκοπο Σεβ/το κ. Κλήμεντα, τὸν ὁποῖον ὑπεραγαπᾶ. Διέπεται ἀπὸ τὸ πνεῦμα σπάνιας ταπεινώσεως καὶ μετανοίας, εὐκατάνυκτος καὶ μὲ ἄφθονα δάκρυα αὐτομεμψίας στὰ μάτια του, ὡς ὄντως χαριτωμένος ἄνθρωπος Θεοῦ καὶ ἄξιος Λειτουργὸς τοῦ Ὑψίστου. Τὸν ὑπηρετεῖ ἡ καλή του Πρεσβυτέρα Δωροθέα καὶ μαζὶ δοξάζουν καὶ ὑμνοῦν τὸν Κύριο γιὰ τὶς δωρεές Του στὴν μακρὰ ζωή τους, δεχόμενοι ἐπισκέψεις τέκνων καὶ ἐγγονῶν. Μὲ τὸν Σεβ/το κ. Κλήμη ἀντήλλαξαν θερμὲς εὐχὲς καὶ τσούγκρισαν πασχαλινὰ αὐγά. Ἔψαλαν τὸ Χριστὸς Ἀνέστη καὶ κυριάρχησε ἀτμόσφαιρα εὐφρόσυνης εὐλογίας. Ὁ Ἀναστὰς Κύριος εἴθε νὰ χαρίζει στὸν π. Βασίλειο ὑπομονή, τὴν ὁποίαν κατέχει πλουσίως, ὥστε νὰ δέεται γιὰ ὅλους μας! Ἔχουμε ἀνάγκη τὶς ἅγιες εὐχές του!  

Scroll to Top