Πάσχα στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ στὴν Λάρισα

Τὸ βράδυ τῆς Ἀναστάσεως, μετὰ τὰ μεσάνυχτα, 11/24-4-2022, τελέσθηκε μὲ ἑορταστικὸ καὶ εὐλογημένο τρόπο ἡ ἁγία Ἀνάστασις στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα. Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Πρωτ. π. Γεωργίου. Μετὰ τὸν Κανόνα «Κύματι θαλάσσης» καὶ τὸ «Δεῦτε λάβετε φῶς», ἅπαντες ἐξῆλθαν στὸ σταυροδρόμι πρὸ τοῦ Ναοῦ καὶ ἐκεῖ τελέσθηκε τὸ Χριστὸς Ἀνέστη. Ἐν συνεχείᾳ ψαλλομένου τοῦ Ἀναστασίμου Κανόνος ἅπαντες λαμπαδηφοροῦντες εἰσῆλθαν καὶ πάλι στὸν Ναὸ καὶ προσεκύνησαν τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο καὶ τὴν Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, λαμβάνοντες τὴν εὐχὴ τοῦ Ἀρχιερέως. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ὄρθρου ἀκολούθησε ἡ Θ. Λειτουργία μὲ τρόπο πανηγυρικό. Στὸ Κοινωνικὸ ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἀνέγνωσε τὸ Συνοδικὸ Ἀναστάσιμο Μήνυμα. Κοινώνησαν πολλοὶ πιστοί, μικροὶ καὶ μεγάλοι. Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ἀνεγνώσθησαν ἡ Εὐχὴ εὐλογίας ὠῶν καὶ τυροῦ καὶ ὁ Κατηχητικὸς Λόγος ἀποδιδόμενος στὸν ἱερὸ Χρυσόστομο. Στὴν Ἀπόλυση καὶ μετὰ τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς ἀναστασίμου ἰαχῆς, περὶ τὴν 4ην πρωινήν, ὁ Σεβ/τος Ποιμενάρχης ἐπήνεσε τὴν ὑποδειγματικὴ τάξη καὶ τὸν ζῆλο τοῦ θεοφιλοῦς Ποιμνίου, ποὺ εἶχε ὑπερπληρώσει τὸν Ναὸ ἕως τέλους, εὐχηθεὶς τὰ δέοντα.

Ἐκ τῶν λοιπῶν Ναῶν τῆς Ἐπαρχίας μας, φωτογραφικὰ στιγμιότυπα μᾶς ἐστάλησαν ἀπὸ τὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀμπελῶνος, ὅπου ἱερούργησε ὁ Αἰδ. π. Ζήσης Τσιότρας, καὶ ἀπὸ τὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Φαρσάλων, ὅπου ἱερούργησε ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου.

Scroll to Top