Μεγαλόπρεπη τελετὴ Ἐπιταφίου στὴν Λάρισα

Ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς Μ. Παρασκευῆς, 9/22-4-2022, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μεγ. Σαββάτου καὶ τῶν Ἐγκωμίων τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὴν Λάρισα, ἐκκίνησε ἡ πομπὴ τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Χριστοῦ μας μὲ προορισμὸ τὴν κεντρικὴ πλατεῖα τῆς Θεσσαλικῆς μεγαλουπόλεως. Προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, καὶ συμμετεῖχαν οἱ Ἱερεῖς π. Γαβριὴλ καὶ π. Γεώργιος, οἱ Ἱεροψάλτες, νέοι καὶ νέες σὲ παράταξη, οἱ φέροντες τὸν Σταυρό, τὶς σημαῖες καὶ τὰ λάβαρα, ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου, καὶ πλῆθος ἑκατοντάδων εὐλαβῶν πιστῶν.

Κατὰ τὴν πορεία, ὑπῆρξε συνάντησις μὲ τὴν πομπὴ τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς αὐτῆς πόλεως καὶ οἱ δύο Ἐπιτάφιοι συνενώθηκαν, μετὰ τοῦ Ἐφημερίου π. Ἀποστόλου καὶ τοῦ εὐλαβοῦς ποιμνίου. Ἡ ὅλη ἐντυπωσιακὴ πομπὴ ἀφοῦ διέσχισε τὶς κεντρικὲς ὁδούς, καὶ πρὸ τῆς εἰσόδου στὴν κεντρικὴ πλατεῖα, δέχθηκε τὸν τιμητικὸ παιάνα τῆς Φιλαρμονικῆς, ἡ ὁποία ἀνεχώρησε γιὰ τὴν ἐν συνεχείᾳ παρόμοια τελετὴ τῶν Νεοημερολογιτῶν. Ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης ἀφοῦ ἀντήλλαξε εὐχὲς μὲ τὸν Διοικητὴ τῆς Ἀστυνομίας τῆς πόλεως, ἔλαβε θέση μετὰ τοῦ Ἱερατείου καὶ τῶν Ἱεροψαλτῶν στὴν εἰδικὰ πρὸς τοῦτο διαρρυθμισμένη ἐξέδρα, ἐνώπιον τοῦ παραταχθέντος πολυπληθοῦς Ποιμνίου. Ἐκεῖ ἀνεπέμφθη Δέησις καὶ ὁ Σεβ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης ἐκφώνησε Ὁμιλία σχετικὰ μὲ τὴν χαρμολύπη τῆς ἡμέρας καὶ τὴν ὑπέρβαση τοῦ πόνου ἐν Χριστῷ στὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Ἐπίσης, ἀπηύθυνε εὐχὲς καὶ εὐχαριστίες στὶς τοπικὲς ἀρχές, στὰ ὄργανα τῆς τάξεως καὶ σὲ ὅλους τοὺς συντελεστὲς γιὰ τὴν ἐπιτέλεση τῆς λαμπρᾶς τελετῆς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας καὶ τὴν πιὸ ἐπίσημη ἐτήσια «παρρησία» της στὴν πόλη τῆς Λαρίσης. Ἐν συνεχείᾳ, σχηματίσθηκε καὶ πάλι ἡ παράταξη τῆς πομπῆς γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὸν Ναὸ δι’ ἄλλης ὁδοῦ, ὅπου καὶ πρὸ αὐτοῦ ἀνεπέμφθη ἐπίσης δέησις καὶ ἡ ὅλη Ἀκολουθία ὁλοκληρώθηκε ἐντὸς αὐτοῦ σύμφωνα μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ τυπικό.

Τελετὲς Ἐπιταφίου εἴχαμε βεβαίως καὶ στοὺς Ναοὺς τῆς τοπικῆς Μητροπόλεώς μας, ὅπως μεταξὺ ἄλλων καὶ στὴν Ἁγία Παρασκευὴ στὸν Ἀμπελῶνα, καθὼς καὶ στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο στὰ Φάρσαλα, ἀπὸ ὅπου οἱ δύο ἐν συνεχείᾳ φωτογραφίες.

Scroll to Top